Ochrana proti ptactvu

Ochrana proti ptactvu

Instalace a servis ochranných zábran proti holubům a jinému ptactvu

Zábrany proti holubům a drobnému ptactvu

S instalací efektivních zábran proti ptactvu máme dlouholeté zkušenosti a nabízíme všechny dostupné systémy ochrany pro nejrůznější typy objektů.

Instalace zábran proti holubům a drobnému ptactvu představuje důležitou součást péče nejen o vlastní majetek, ale i o zdraví a pohodu všech, jenž se v daném prostoru i jeho okolí nachází. Ať už vás obtěžuje poničená fasáda ptačím trusem, či máte naprosto legitimní obavy z alergických reakcí a mnoha potencionálně možných přenášených nemocí, vše se dá vyřešit instalací doslova 100% účinné ochrany na všechny typy objektů.

Osvědčenou metodou ochrany proti ptactvu je instalace mechanických zábran, jenž znemožňují dosednutí, potažmo vniknutí ptatva do daného objektu. Nejčastěji se jedná o lankový či hrotový systém v případě parapetů, říms či střech, na balkony a lodžie se pak doporučuje instalace sítí.

Nabízíme jak odborné poradenství, tak kompletní instalace a servis všech dostupných variant i v jinak těžko přístupných objektech pomocí výškové a horolezecké techniky.

Systémy zábran proti ptactvu

Na výběr máte ze tří nejúčinnějších variant zábran od instalace lankového systému, přes hroty až po sítě proti ptactvu.

Lankový systém

Chybí obrázek

Lanka proti holubům a drobnému ptactvu

Výhody lankového systému

 • snadná montáž / demontáž
 • účinná ochrana
 • nenápadný vzhled
 • neroezová ocel
 • nenáročná údržba
 • dlouhodobý účinek
 • pořizovací cena

Lankový systém má velmi nenápaddný vzhled a pořizovací cena je nižší než u hrotového systému. Výhodou je také jeho snadná demontáž v případech, kdy se chystáte natřít klempířské prvky, na kterých je lankový systém namontován.

Jak lankový systém funguje?

Lankuvý systém je mechanická zábrana proti ptactvu, jemuž neumožňuje dosednout na konstrukci chráněnou nataženými lanky v jedné nebo více řadách.

Instalace lanek proti ptactvu

Lankový systém proti ptactvu se nejčastěji instaluje na:

 • římsy
 • parapety
 • atiky
 • hrany okapových žlabů
 • okraje střech

Způsob přichycení závisí na povrchu, na kteý má být zábrana instalována. Nejčastěji se jedná o formu nýtování nebo lepení.

Hrotový systém

Chybí obrázek

Hroty proti holubům a drobnému ptactvu

Výhody hrotového systému

 • účinná ochrana
 • neroezová ocel
 • nenáročná údržba
 • dlouhodobý účinek

Jak hrotový systém funguje?

Tento systém se nehodí do míst kde je závětří a neprší. V tomto případě jsou holuby schopní uhnízdit na těchto zábranách. Nevýhodou je možnost poranění ptactva.

Instalace hrotů proti ptactvu

Hrotový systém proti ptactvu se nejčastěji instaluje na:

 • římsy
 • parapety
 • atiky
 • ozdobné prvky fasád
 • hrany okapových žlabů
 • okraje střech
 • sochy
 • billboardy
 • reklamní poutače

Způsob instalace hrotů závisí na povrchu, na kteý mají být hroty instalovány. Nejčastěji se jedná o formu nýtování nebo lepení na klempířské prvky.

Síťový systém

Chybí obrázek

Sítě proti holubům a drobnému ptactvu

Výhody síťového systému

 • snadná montáž / demontáž
 • 100% účinná ochrana rozlehlých ploch
 • méně nápadný vzhled
 • nenáročná údržba
 • dlouhodobý účinek
 • pořizovací cena

Jak síťový systém funguje?

Sítě proti holubům a jinému ptactvu zajištují 100% ochranu rozlehlých ploch tím, že zcela zabraňují vniknutí do zasíťovaného objektu, respektive přistání na římsách a dekoračních prvcích zakrytých fasád. Síťový systém se využívá zejména při ochraně balkonů, lodžií, teras a světlíků, kde je síť natažena po celém obvodu.

Instalace sítí proti ptactvu

Sítě proti ptactvu se nejčastěji instalují na:

 • balkony
 • lodžie
 • terasy
 • dvorky
 • átria
 • fasády
 • rozlehlé plochy

Způsob instalace sítí závisí na daném objektu. Nejčastěji se sítě upevňují pomocí háků, kotev a hmoždinek, do nihž se poté napne lanko tvořící rám pro samotnou síť. Časté je také navařování ocelových konstrukcí.

Instalace pomocí výškové a horolezecké techniky

Naším posláním jsou primárně odborné práce ve výškách pomocí výškové a horolezecké techniky. Nic nám tedy nebrání snadno instalovat zábrany proti ptactvu i do jinak těžko přístupných objektů.

Reference

Realizované instalace sítí a dalších ochranných systémů proti holubům a drobnému ptactvu.

Ceník instalace zábran proti ptactvu

Instalace ptačích zábran (hrotů / lanek) 180 Kč/m
Instalace sítí proti ptactvu 230 Kč/m²
 • Uvedené ceny jsou pouze orientační a liší se dle náročnosti a přístupnosti.
 • Ke každému projektu vytvoříme individuální cenovou kalkulaci na míru.
 • Minimální sazba za výjezd činí 2.500 Kč.

Neváhejte nás kontaktovat

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici.