Příslušenství střech

Příslušenství střech

Klempířské prvky · Střešní lávky a zábrany · Odvodňovací systémy

Příslušenství střech, fasád a svodů

Nainstalujeme střešní lávky podle potřeb vaší střechy, vyměníme nefunkční dešťové okapy a svody za nové, instalujeme a renovujeme klmepířské prvky Vaší střechy.

Realizujeme montáž komínových lávek stavebnicovým systémem.

K těmto komínovým lávkám dodáváme zábradlí, které vyrábíme a instalujeme dle dané situace. Střešní neboli komínové lávky umožňují přístup na místa na střeše vyžadující údržbu. Bývá to zpravidla revize komínů, montáž a kontrola antén , revize kontrola hromosvodů. Vymezené cesty lávkami zabraňují cizí po střešní krytině a tím nedochází k její poškození.

V rámci údržby střechy je důležité provézt kontrolu odvodňovacího systému střechy .

Jedná se o svody a žlaby.

Touto prevencí se zabrání problémům způsobené ucpání m svodů a žlabů.

Poškození fasády, zatékáni do s střechy, průniku vody do objektu .

Doporučujeme čistit žlaby cca dvakrát do roka po zimě a před zimou .

Touto údržbou se výrazně prodlužuje životnost okapů.

Provádíme instalaci sněhových zachytávačů , které rovnoměrně drží sníh v celé ploše střechy a nedohází k jeho hromadění ve žlabech.

Tímto se zabrání poškození okapového systému a zamezí se průniku vzlínající vody do objektu .

Reference

Ukázka našich realizací.

Neváhejte nás kontaktovat

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici.